Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS  SZERZŐDÉSI  FELTÉTELEK

www.baby-paradise.hu  webáruház  látogatói  és  vásárlói  részére

 

A  jelen  Általános  Szerződési  Feltételek  (a  továbbiakban:  ÁSZF)  a  Baby-paradise  Kft.,  és  a Baby-paradise  Kft.  által  a  www.baby-paradise.hu  weboldalon  keresztül  nyújtott  elektronikus kereskedelmi  szolgáltatásokat  igénybe  vevő  személy  vagy  szervezet  jogait  és  kötelezettségeit tartalmazza.  

 

Kérjük,  hogy  vásárlás  előtt  olvassa  el  figyelmesen  olvassa  el  az  Általános  Szerződési Feltételeinket  és  kizárólag  abban  az  esetben  vegye  igénybe  szolgáltatásainkat,  amennyiben minden  pontjával  egyetért,  és  kötelező  érvényűnek  tekinti  magára  nézve. A  rendelt  termékekkel  kapcsolatos  problémák  Magyarországon  a  Baby-paradise Kft.-  nél intézhetők  személyesen,  ennek  győri  üzletében,  vagy  online.   

 

Elérhetőség  az  info@baby-paradise.hu emailcímen.

 

ÁLTALÁNOS  INFORMÁCIÓK

A  webáruház  a  www.baby-paradise.hu  URL  alatt  érhető  el.  A  webáruházhoz  kapcsolódó,  az Üzemeltető  által  üzemeltetett  és  működtetett  további  weboldalak  a  webáruház  szerves részét  képezhetik,  melyek  az  általa  forgalmazott  termékekre  vonatkozóan  tartalmaznak általános  felhasználói  információkat.  A  webáruházhoz  kapcsolódó  további  weboldalakról  a webáruházban  információkhoz  juthat. A  weboldalakon,  illetve  a  webáruházban  megjelent  tartalmak  felhasználása  kizárólag  a Felhasználó  felelőssége,  az  ebből  eredő  esetleges  közvetlen  vagy  közvetett  károkért  vagy következményekért  az  Üzemeltető  semminemű  felelősséget  nem  vállal.  A  Felhasználó  az ezzel  kapcsolatos  felelősséget  tudomásul  veszi  és  lemond  az  ilyen  helyzetből  származó kártérítési  jogáról.

Az  Üzemeltető  fenntartja  a  jogot,  hogy  előzetes  bejelentés  vagy  tájékoztatás  nélkül  az  általa üzemeltetett  weboldalakon  tartalmi  változtatást  hajtson  végre. Az  Általános  Szerződési  Feltételek  mindenkor  hatályos  változata  a 

http://www.baby-paradise.hu/index.php/webaruhaz/altalanos-szerzodesi-feltetelek

linkről tölthető le.

Üzemeltető  a  változtatás  jogát  fenntartja! A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti e-kereskedelmi szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza. A  www.baby-paradise.hu oldalon  működő  webáruház  használata  közben  és  a  webáruházban történő  vásárlás  során  a  szolgáltató,  illetve  eladó  szerv  a  következő:

 

AZ  ELADÓ  / ÜZEMELTETŐ (Szolgáltató)  ADATAI

Név:  Baby-paradise  Kft.  (a  továbbiakban:  "Baby-paradise")

Székhely:  9030  Győr,  Csikostó  u.  1/E. Telephely  (üzlet):  9026  Győr,  Bácsai  u.  64.  

Nyitvatartás:  09.00-15.00  (hétköznap)  09.00-12.00  (szombat)

Cégjegyzékszám:  Cg.08-09-022084

A bejegyző  bíróság  megnevezése:  Győri  Törvényszék  Cégbírósága

Adószám:  23416822-2-08

Számlavezető  pénzintézet:  Raiffeisen  Bank Zrt. 

Számlaszám:  12096712-01642918-00100006

Statisztikai  számjel:23416822-4649-112-08

Telefonszám:  +36  (20)  22  12  852

E-mail:  info@baby-paradise.hu

Csomagküldő  kereskedelmi  tevékenység  nyilvántartási  szám:  12402   (Győr  Megyei  Jogú  Város  jegyzője  43512-2/2012  ügyiratszám  alapján);

Adatvédelmi  nyilvántartási  azonosító:   Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság    NAIH-82534/2015

A Baby-paradise  nem  tagja  érdekképviseleti  szervnek  (kamarának).

A Baby-paradise  tárhelyszolgáltatója: 

Név: Shopify Inc.

 

Székhely: 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada

 

Elérhetőség: privacy@shopify.com

 

Weboldal: www.shopify.com

 

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető/webáruház.

 

A  Baby-paradise  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatása  vonatkozásában  nem  veti  alá  magát magatartási  kódexnek.

 

1.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, FOGALMAK

 

1.1  Bevezető  rendelkezések

A  jelen  általános  szerződési  feltételek  (a  továbbiakban  mint  „ÁSZF”)  a  Baby-paradise  Kft. (székhelye  9030  Győr, Csikostó  u.  1/E.,  Cégjegyzékszám:  Cg.08-09-022084,  továbbiakban  mint „Eladó”  illetve  „Szolgáltató”)  és  a  vevő  (a  továbbiakban  mint  „Vevő”  illetve  „Felhasználó”) jogainak  és  kötelezettségeinek  szabályozását  tartalmazza  az  Eladó  által  működtetett webáruházon  keresztül  értékesített  termékek  adásvételével  kapcsolatban,  és elválaszthatatlan  részét  képezi  az  adásvételi  szerződésnek,  amely  az  interneten,  az elektronikus  áruházon  keresztül  a  Vevő  és  az  Eladó  között  jön  létre  (a  továbbiakban  mint „Adásvételi  szerződés”).

 

1.2.  Fogalmak

1.2.1.  Vevő  alatt  azt  a  természetes  vagy  jogi  személyt  értjük,  aki  elektronikus  úton  árut rendel  a  www.baby-paradise.hu webáruházon  keresztül.

1.2.2.  Az  elektronikus  megrendelés  alatt  azt  az  elektronikus  formában  elküldött nyomtatványt  értjük,  amely  információt  és  adatokat  tartalmaz  a  Vevő  személyéről,  a www.baby-paradise.hu webáruház  választékából  megrendelt  termék/termékek  listájáról  és ezen  termék/termékek  teljes  vételáráról.  Az  elküldött  megrendelés  Adásvételi  szerződés megkötésére  irányuló  ajánlat.  Az  Adásvételi  szerződés  a  Vevő  és  az  Eladó  között  a megrendelésnek  az  Eladó  által  elküldött  e-mailes  visszaigazolásával  jön  létre.  Az  elektronikus megrendelés  elküldésével  a  Vevő  igazolja,  hogy  megismerte  a  jelen  ÁSZF  tartalmát.  Az elektronikus  megrendelés  elküldésével  a  Vevő  elfogadja  az  ÁSZF  minden  rendelkezését, annak  a  megrendelés  elküldésének  napján  hatályos  állapotában,  valamint  elfogadja  a megrendelt  árunak  a  www.baby-paradise.hu webáruházban  feltüntetett  hatályos  árát,  mint vételárat.

1.2.3.  Áru,  illetve  termék  alatt  minden  olyan  termék  értendő,  amely  a  www.baby-paradise.hu oldalon  kerül  bemutatásra  és  tulajdonságai  tekintetében  részletes  leírásra.

 

 1. A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

2.1  Vevőnek  minősül  minden  olyan  nagykorú  természetes  személy,  jogi  személy,  vagy  jogi személyiség  nélküli  szervezet,  aki  a  Webáruházat  vagy  annak  bármely  szolgáltatását használja. A  Webáruházat kiskorúak  nem  használhatják.

 

2.2 Keresés a webáruházban, a KERESŐ modul használata

A webáruház használata során a vevőnek lehetősége van adott termék, vagy termékcsoport keresésére.

A webáruház kezdő oldalán található kereső modul használata esetén a NAGYÍTÓ mező használatával, ennek kitöltésével használható a KERESŐ funkció.

A kezdő oldalon használt kereső funkció esetén a termékek találati sorrendje véletlenszerű, nem rendezett, ezen találatokat a webáruház véletlenszerűen jeleníti meg.

A webáruház SHOP menüpontja alatt megjelenített KERESŐ funkció használata esetén a vevőnek lehetősége van különböző indexált szempontok szerinti keresésekre.

Ezek esetében a találatok sorrendje lehet: -ár szerinti (növekvő vagy csökkenő ár), -népszerűség szerinti (felhasználók szerinti értékelés szerint csillagok szerint), -átlag értékelés szerinti (szöveges), -legújabb (időrendiség alapján). A webáruház kereső funkciója fizetett hirdetéseket nem tartalmaz. 

 

2.3  A  termékek  webáruházban  regisztráció  nélkül vásárolhatók meg.  

 

2.3.1.1  Vásárlás  regisztráció  nélkül

A  vásárlási  folyamat  regisztráció  nélkül  hajtható végre  egyszerűen  a  vásárlási  űrlap kitöltésével  és  elküldésével. A  Webáruházban  a  regisztráció  nélküli  vásárlás  esetén  is  a  vevő  magára  nézve  kötelezőnek fogadja  el  a  jelen  ÁSzF-et,  valamint  kifejezett  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  a  Baby-paradise  Kft.  a  vevő  személyes  adatait  az  „Adatkezelési  szabályzatban”  meghatározottak szerint  kezelje,  azokat  harmadik  feleknek  az  ott  meghatározottak  szerint  átadja.  A  jelen  ÁSzF  és  az  „Adatkezelési  szabályzat”  ily  módon  való  elfogadása  egyben  azt  is  jelenti, hogy  a  vevő  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  jelen  ÁSzF  és  az  „Adatkezelési  szabályzat” változásait  nyomon  követi.

2.3.1.2  Amennyiben  a  Felhasználó  a  jelen  ÁSzF-et  vagy  annak  bármely  részét  nem  fogadja  el, úgy  nem  jogosult  a  Webáruház  használatára,  illetve  a  Webáruház  által  kínált  szolgáltatások igénybevételére.

2.3.1.3  A  Baby-paradise  Kft.  jogosult  a  jelen  ÁSzF-et  és  az  „Adatkezelési  szabályzatot”  bármikor egyoldalúan  módosítani.  A  módosított  ÁSzF,  illetve  „Adatkezelési  szabályzat”  hatályba lépésének  napja  az  a  nap,  amelyen  a  módosított  ÁSzF,  illetve  „Adatkezelési  szabályzat” közzétételre  kerül  a  Webáruház  weboldalán.

2.3.1.4  A  regisztráció  nélkül  történő  vásárlás  esetén  a  webáruházban,  a  vásárlási, megrendelési  folyamat  közben  a  csillaggal  megjelölt  mezők  kitöltése  kötelező. A  mezők  kitöltése  után,  és  a  számlázási  adatok  (amennyiben  ezek  eltérők)  megadása  után,  a szállítási  mód  és  fizetési  mód  kiválasztása  után a szerződéskötési feltételek elfogadása után történik  a megrendelés  véglegesítése.      

2.3.1.5  A  regisztráció  nélküli  vásárlás  esetén,  amennyiben  a  kitöltött  űrlap  helytelen  vagy valótlan  adatot  tartalmaz,  a  Baby-paradise  jogosult  a  megrendelést  érvénytelennek nyilvánítani  és  törölni.

2.3.1.6 Helytelenül  vagy  hibásan  megadott  adatokkal  történt  megrendelésből  eredő  szállítási vagy  egyéb  felmerülő  többletköltség  a  Vásárlót  terheli.  

 

 1. VÁSÁRLÁS A  WEBÁRUHÁZBAN

3.1  A  vásárlás  feltételei  és  folyamata

3.1.1  A  Webáruházban  történő  vásárlás  elektronikus  úton  leadott  megrendeléssel lehetséges,  a  jelen  ÁSzF-ben  meghatározott  módon,  Interneten  keresztül  a http://www.baby-paradise.hu weboldalon.

3.1.2  A  Webáruházban  azon  vevő  adhat  le  megrendelést,  aki  vásárlóként  a  valós  és  érvényes  adatait megadta,  és  a  jelen  ÁSzF-et  és  az  „Adatkezelési  szabályzatot”  elfogadta  és  magára  nézve  azt kötelezőnek  ismerte  el. 

3.1.3  A  vevő  a  Webáruházban  úgy  tud  vásárolni,  hogy  kiválasztja  a  termékeket,  az  a  kosárba helyezi,  majd  ezután  a  kassza  oldalra  lép,  ahol  megadja  szállítási  és  számlázási  címét,  majd véglegesíti  rendelését.

3.1.4  A  rendelés  véglegesítése  azt  jelenti,  hogy  a  vevő  kötelező  ajánlatot  tesz  a  termékre, azaz  a  rendelés  véglegesítése  a  vevő  számára  a  megrendelt  termék  árának,  valamint  a kapcsolódó  (csomagolási,  fuvarozási)  díjak  megfizetésének  kötelezettségével  jár.  A Webáruházban  történt  rendeléssel  a  vevő  kijelenti,  hogy  megismerte  és  elfogadja  jelen  ÁSzF-et,  tisztában  van  a  rendelés  menetével,  a  termék  jellemzőivel  és  árával.

3.1.5  A  Webáruházban  megrendelt  szolgáltatásokat  a  Baby-paradise  Kft.  a  rendelést visszaigazoló  emailben  szereplő  helyszínen  teljesíti.

3.2  Rendelt  mennyiségek

A  Baby-paradise  Kft.  csak  háztartásban  használatos  szokásos  mennyiségekre  vonatkozó rendeléseket  szolgál  ki.

3.3  A  Webáruházban  kínált  termékek  tulajdonságai,termékleírások,árak

3.3.1 A  Webáruházban  kínált  termékek  lényeges  tulajdonságait,  jellemzőit,  az  áruk használatára  vonatkozó  utasításokat  a  konkrét  termék  információs  oldaláról  lehet megismerni  azzal,  hogy  az  a  termék  részletes  tényleges  tulajdonságait  a  termékhez mellékelésre  kerülő  használati  utasítás  tartalmazza.  A  Webáruházban  kínált  termékek minőségével,  alapvető  tulajdonságaival,  használatával,  használhatóságával  kapcsolatban  a Webáruházban  szereplő  információn  túli  tájékoztatást  a  Baby-paradise  ügyfélszolgálata nyújt.

3.3.2  Az  Eladó  a  lehető  legpontosabban  igyekszik  tájékozatni  a  Vásárlót  a  termékleírások, színek  és  árak  tekintetében.  Ennek  ellenére  előfordulhatnak  eltérések  a  valóságtól  részben  a különböző  felhasználói  képernyőbeállításoknak,  részben  az  esetleges  elírásoknak köszönhetően.  Eladó  ezért  a  képernyőn  látható  színekért  felelősséget  nem  vállal,  illetve fenntartja  a  szöveghibák  előzetes  figyelmeztetés  nélküli  javításának  jogát  az  árra vonatkozóan  is.  A  weboldalon  található  vásárlási  tanácsok  és  termékbemutató  leírások  sem egészségügyi  termékek  esetében,  sem  egyéb  termékek  esetén  nem  értelmezendő egészségügyi,  orvosi  tanácsnak.  Amennyiben  a  vásárló  valamilyen  okból  nem  elégedett  a www.baby-paradise.hu webáruházban  megrendelt  termékkel,  akkor  a  csomag  kézhezvétele előtt,  vagy  után  jogában  áll  elállni  a  szerződéstől  az  „Elállás”  menüpontban  kifejtett  módon.  

3.3.3  A  Baby-paradise  Kft.  szerződésszerű  teljesítésének  minősül,  ha  a  termék  a  weboldalon vagy  a  használati  utasításban  nyújtott  tájékoztatásnál  kedvezőbb,  előnyösebb tulajdonságokkal  rendelkezik.  Ha  a  vásárlás  előtt  valamely  kapcsolatban  kérdése  merülne  fel, a  Baby-paradise  Kft.  készséggel  áll  a  vevők  rendelkezésére.

3.3.4  A  jogszabály  által  előírt  esetekben  és  körben  a  Baby-paradise  Kft.  használati  utasítást mellékel  a  megrendelt  termékekhez.  Ha  a  vevő  valamely  véletlen  okból  nem  kapná  kézhez  az áruval  együtt  a  kötelező  használati  utasítást,  azt  a  Vevő  köteles  azonnal  -  mielőtt  az  árut használatba  veszi  -  jelezni  a  Baby-paradise  Kft-nek,  aki  a  használati  utasítást  pótolja.

3.3.5  A  vételár  mindig  a  kiválasztott  termék  információs  oldalán  feltüntetett  ár,  amely magyar  forintban  értendő  és  tartalmazza  az  Áfá-t.  A  feltüntetett  ár  nem  tartalmazza  a termék  csomagolásával,  szállításával  járó  esetleges  költségeket.  A  feltüntetett  árak  nem minősülnek  közvetlen  árajánlattételnek,  azok  alapján  a  Baby-paradise  Kft.  ajánlati  kötöttsége nem áll  fenn.

3.3.6  A  Baby-paradise  felhívja  a  vevők  figyelmét,  hogy  a  Webáruházban  szereplő  termékárak eltérhetnek  az  ugyanezen  termékre  a  Baby-paradise  Kft.  által  működtetett  üzletekben vonatkozó  áraktól.

3.3.7  A  Webáruházból  rendelhető  termékek  árai  változtatásának  jogát  a  Baby-paradise  Kft. fenntartja  azzal,  hogy  a  módosítás  a  Webáruházban  való  megjelenéssel  egyidejűleg  lép hatályba.  A  módosítás  a  már  megrendelt  termékek  vételárát  nem  befolyásolja.

3.3.8  A  Baby-paradise  Kft.  nyomatékosan  felhívja  a  vevők  figyelmét  arra,  hogy  –  noha  a Baby-paradise  mindent  megtesz  a  feltüntetett  árak  helyességéért  –  a  Webáruházban szereplő  árak  adott  esetben  tévesek  lehetnek,  amelyért  a  Baby-paradise  Kft.  felelősséget nem  vállal.  Amennyiben  hibás  ár  kerülne  a  Webáruházban  feltüntetésre,  ideértve  különösen a  termék  közismert,  általánosan  elfogadott  vagy  becsült  árától  jelentősen  eltérő  árakat, valamint  a  nyilvánvalóan  téves,  rendszerhiba  vagy  más  ok  miatt  megjelenő  "0"  Ft-os  vagy  "1" Ft-os  árra,  akkor  a  Baby-paradise  Kft.  nem  köteles  a  terméket  hibás  áron  szállítani.  A  Baby-paradise  Kft.  ez  esetben  felajánlhatja  a  helyes  áron  történő  szállítást,  amelynek  ismeretében a  vevő  elállhat  vásárlási  szándékától.

3.3.9 A Webáruházban szereplő „Akciós” vagy „Időszakos árak” a törvényi feltételek szerint, kihírdetésüktől számítva maximum 30 naptári napos időszakra vonatkoznak, és az Üzemeltető kijelenti és vállalja, hogy minden esetben feltűnteti az „Akciós” és/vagy „Időszakos ár” életbe lépésének dátumát, és az ezt megelőző időszakban érvényes fogyasztói árat abból a célból, hogy a vásárlónak mindenkor legyen összehasonlítási alapja az árengedmény mértékét illetően.

 

 1. A RENDELÉS  VISSZAIGAZOLÁSA,  A  SZERZŐDÉS  LÉTREJÖTTE

4.1  A  Webáruházban  leadott  rendelés  a  Ptk.  6:64.  §  szerinti  jogi  kötőerővel  rendelkező ajánlattételnek  minősül,  melyet  a  vevő  tesz  a  Baby-paradise  felé.  A  szerződés  az  ajánlat Baby-paradise  Kft.  általi  elfogadásával  jön  létre.

4.2  A  vevő  által  a  Webáruházban  leadott  rendelés  (ajánlat)  megérkezését  a  Baby-paradise Kft.  automatikus  visszaigazoló  e-mail  útján  legkésőbb  a  rendelés  leadásától  számított  48 órán  belül  visszaigazolja  a  vevő  részére.  A  visszaigazoló  e-mail  az  alábbi  adatokat tartalmazza:  Megrendelő  adatai,  Vezetéknév,  Keresztnév,  E-mail  cím,  Telefon,  Szállítási adatok,  Szállítási  név,  Város  /  Kerület,  Cím,  Számlázási  adatok,  Számlázási  név,  Város/Kerület, Cím,  Adószám,  Megjegyzés.

4.3  A  visszaigazoló  email  kizárólag  tájékoztató  célt  szolgál,  célja  a  Vevő  tájékoztatása  arról, hogy  a  rendelés  a  Baby-paradise  Kft-hez  beérkezett.  A  visszaigazoló  e-mail  nem  minősül  a Baby-paradise  Kft.  részéről  a  vevő  által  a  Webáruházon  keresztül  tett  ajánlat  elfogadásának, és  a  visszaigazoló  e-mail  nem  keletkeztet  szerződést  a  Vevő  és  a  Baby-paradise  között.

4.4  A  Baby-paradise  Kft.  a  Vevő  rendelését  (ajánlatát)  külön  elfogadó  e-mail  útján  fogadja  el. Az  elfogadó  e-mailben  a  Baby-paradise  tájékoztatja  a  Vevőt  többek  között  a  szerződés létrejöttéről,  illetve  a  szállítás  várható  időpontjáról.  Érvényes  szerződés  a  felek  között  ekkor jön  létre.  Az  Eladó  a  Vevő  megrendelésének  megérkezését  elektronikus  úton  haladéktalanul, de  legkésőbb  a  megrendelés  elküldésétől  számított  2  munkanapon  belül  visszaigazolja.    A hétvégén,  vagy  ünnepnapon  leadott  megrendelések  az  ezt  követő  első  munkanapon kerülnek  feldolgozásra.  

4.5  A  Vevő  mentesül  az  ajánlati  kötöttség  alól,  ha  késedelem  nélkül,  vagyis  48  órán  belül  nem kapja  meg  Baby-paradise  Kft.-től  az  elküldött  rendelésére  vonatkozó  külön  elfogadó  e-mailt. A  megrendelés  és  annak  visszaigazolása  akkor  tekintendő  az  Eladóhoz,  illetve  a  Vevőhöz megérkezettnek,  amikor  az  számára  hozzáférhetővé  válik.  Eladó  nem  felel,  ha  a visszaigazolás  azért  nem  érkezik  meg  határidőben,  mert  a  Vevő  hibás  e-mail  címet  adott  meg regisztrációja  során,  vagy  a  saját  fiókjában  fellépő  technikai  probléma  miatt  nem  tud  e-mailt fogadni.

4.6  A  megkötött  szerződés  nem  minősül  írásban  foglalt  szerződésnek,  azt  a  Baby-paradise nem  iktatja  és  utóbb  nem  lesz  hozzáférhető,  a  korábbi,  már  teljesített  vásárlások  adatait  a Vevő  az  oldalra  belépve  nem  tudja  a  megtekinteni.  

4.7  A  szerződéskötés  lehetséges  nyelve:  magyar.

4.8  A  szerződés  egyszeri  ügyletre  létrejött  határozott  idejű  szerződés,  a  szerződés  tárgyát képező  rendelés  teljesítésével  szűnik  meg.

4.9  A  Baby-paradise  Kft.  ezúton  is  tájékoztatja  a  Vevőt,  hogy  a  Webáruházban  történő internetes  rendelés  nyomán létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,  amelyre  a  polgári  törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  és  az  elektronikus kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvény  rendelkezései  irányadóak. Amennyiben  a  Ptk.  szerinti  fogyasztó  rendel  a  Webáruházban,  úgy  a  szerződés  a  fentieken túlmenően  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes  szabályairól  szóló 45/2014  (II.26.)  Korm.  rendelet, valamint az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya  alá  tartozik,  és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.10  Adatbeviteli  hibák  javítása:  a  rendelés  véglegesítését  megelőzően  a  Vevőnek  módja  van áttekinteni  a  bevitt  adatokat.  Az  adatbeviteli  hibák  kijavítására  ekkor  a  "Vissza"  gombbal  való visszaléptetéssel  és  a  korábbi  oldalakon  a  hibás  adat  módosításával  van  lehetőség.  A  kosár tartalmának  módosítására  a  "Kosár"  oldalon  van  lehetőség. A  rendelés  véglegesítését  követően  észrevett  az  esetleges  adatbeviteli  hibákat  (így különösen  a  visszaigazoló  e-mailben  szereplő  adatokban  szereplő  hibákat)  a  Vevő  köteles  a lehető  leghamarabb,  a  visszaigazoló  e-mailben  szereplő  hibák  tekintetében  az  email  kézhez vételét  követő  1  munkanapon  belül  jelezni  a  Baby-paradise  Kft.  felé.  Ezeket  a  hibákat  a  vevő a  Baby-paradise  Kft.  1.  pontban  szereplő  elérhetőségein,  elsődlegesen  az  info@babyparadise.hu  email  címen  tudja  jelezni.

 

 1. SZÁLLÍTÁS, A  TERMÉK  ÁTVÉTELE  ÉS  FIZETÉS

5.1  A  rendelt  termék  /  termékek  átvétele

5.1.1  A  vevő  a  megrendelt  terméket  személyesen  vagy  kiszállítás  útján  veszi  át.

5.1.2  Személyes  átvétel  esetén  a  Vevő  a  megrendelt  terméket  a  Baby-paradise  Kft.  személyes termékátvételi  pontján  tudja  átvenni,  a  terméknek  az  adott  átvételi  pontra  történő beérkezését  követően.  A  terméknek  az  átvételi  pontra  történő  beérkezéséről  a  Baby-paradise  Kft.  email  útján  értesíti  a  vevőt.  A  Vevő  személyes  átvétel  esetén  szállítási (fuvarozási)  díjat  nem  köteles  fizetni.

5.1.3  Kiszállítás  esetén  a  Baby-paradise  Kft.  a  megrendelt  és  kiszállítani  kért  terméket szállítási  díj  ellenében  –  vagy,  amennyiben  a  Baby-paradise  Kft.  meghatározott  feltételek esetén  ingyenes  kiszállítást  vállal,  úgy  ingyenesen  –  saját  maga,  vagy  fuvarozó,  vagy  postai szolgáltató  igénybevételével  kiszállítja/  kiszállíttatja  a  Vevő  által  megjelölt  helyre  (házhoz szállítás), vagy átvételi pontra.  Az  ingyenes  kiszállítási  feltételt  a  Baby-paradise  Kft.  bármikor  jogosult  előzetes értesítés  nélkül  megszüntetni,  mely  a  már  visszaigazolt  ingyenes  kiszállításokat  nem  érinti.

5.1.4  A  szállítási  módot  (személyes  átvétel,  házhoz  szállítás, szállítási pontra történő szállítás)  a  vevő  a  rendelés  véglegesítését megelőzően,  a  rendelés  folyamata  során  választja  ki. A szállítási feltételek https://www.baby-paradise.hu/pages/szallitasi-es-fizetesi-feltetelek a menüpont alatt találhatók,  az  aktuális  kiszállítási  futár-partnercégek  és  díjak  részletezésével. A  Baby-paradise  Kft.  fenntartja  a  jogot,  hogy  a    partner-futárcégek  listáját,  és  ezen szolgáltatások  díját  előzetes  bejelentéssel  bármikor  megváltoztathassa.  A  változások  a  már visszaigazolt  megrendeléseket  nem  érintik.    

Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról a Szállítási tájékoztatóra kattintva tájékozódhat. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

5.1.5  A  Baby-paradise  Kft.  külföldre  kizárólag  egyedi,  saját  egyéni  elbírálása  alapján  és  a költségek  előzetes  megtérítése  mellett  szállít  termékeket.  Külföldi  rendelés  esetén  a  vevő minden  esetben  köteles  a  vételár  és  a  szállítási  költség  teljes  összegét  előre  átutalni,  a  Baby-paradise  Kft.  kizárólag  a  teljes  összeg  megérkezését  követően  adja  át  szállításra  a  rendelt terméket  /  termékeket.

5.1.6  Az  aktuális  szállítási  díjak  a  szállítási  és  fizetési  információk  alatt,  a  http://www.babyparadise.hu/index.php/webaruhaz/szallitasi-es-fizetesi-informaciok weboldalon  tekinthetők meg.  Ezek  a  díjak  kizárólag  az  ott  meghatározott  korlátok  (így  különösen  méret,  súly)  között érvényesek.   Amennyiben  ilyen  korlátok  meghatározásra  kerülnek,  úgy  az  ezeket  meghaladó  termékek megrendelése  esetén  a  Baby-paradise  Kft.  egyedi  elbírálás  alapján,  eseti  árajánlatot  adhat  a szállításra,  ilyen  esetekre  semmilyen  körülmények  között  nem  vonatkoznak  a  hatályban  lévő szállítási  díjak  és  ingyenes  kiszállítási  feltételek.  A  félreértések  elkerülése  érdekében:  a  vevő  a  korlátokat  meghaladó  rendelés  esetén  is jogosult  a  megrendelt  termékeket  személyesen,  szállítási  díj  felszámítása  nélkül  átvenni  a Baby-paradise  valamely  személyes  termékátvételi  pontján.

5.1.7  A  Baby-paradise  Kft.  a  szállítási  díjak  változtatásának  jogát  fenntartja  azzal,  hogy  a módosítás  a  Webáruházban  való  megjelenéssel  egyidejűleg  lép  hatályba.

5.1.8 Szállítás a Magyar Postával

A 685/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében webáruházunk 2024.03.28-től biztosítja Vevők részére a webáruházban megvásárolt áru Vevőkhöz történő eljuttatásában a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai (kézbesítési) szolgáltatás igénybevételének lehetőségét is.

A Magyar Posta Zrt. kiszállítási módozatait és az ezekhez kapcsolódó árait Vevő a termék megvásárlásának lezárási fázisában, a szállítás menüpont alatt találja, illetőleg választhatja. A Magyar Posta Zrt. által meghatározott árakat a webáruház ezen menüpontban feltűnteti, ám Vevőt jelen ASZF. kiszállításra vonatkozó pontjaiban, és a szállítási menüpont alatt is tájékoztatja, hogy a Magyar Posta Zrt. kiszállítási módozatainak választása esetén, - mivel a Magyar Posta Zrt.-vel szerződésben nem áll,- a Magyar Posta Zrt. által meghatározott árakon felül csomagkezelési díjat számít fel,  mely csomagkezelési díj magába foglalja a Magyar  Posta Zrt.-vel történő kiszállítási módokhoz kapcsolódó többletköltséget, mely az eladó webáruhazat terheli, és amely a csomagok a Magyar Posta felvevőpontjaira történő eljuttatását is magába foglalja. A csomagkezelési díj összege a szállítási módoktól függetlenül a Magyar Posta Zrt. árain felül további Háromezer Forint (3000,-Ft).

csomagkezelési díj többletköltség a szállítási módoknál feltűntetésre kerül, és a kiszállítási mód kiválasztása esetén a csomagkezelési díjjal megnövelt összeg kerül a termék árához hozzáadásra.

 A Magyar Posta Zrt. kiszállítási módozatainak választása esetén az Eladó kiszállítási határidőt nem vállal, mivel a Magyar Postával nem áll szerződéses viszonyban. Ilyen esetekben a küldemények a Magyar Posta szállítási menetrendjének megfelelően kerülnek kiszállításra.

Vevő az Általános Szerződési Feltételek megismerésével tudomásul veszi és elfogadja a Magyar Posta Zrt. kiszállítási módozatait terhelő csomagkezelési díj többletköltséget, illetve hogy ennek a kiszállítási módnak kapcsán az Eladó kiszállítási határidőt nem vállal.

5.1.9  Ha  egy  Vevőtől  azonos  napon  több  rendelés  is  beérkezik,  ezek  a  szállítási  díjak szempontjából  külön  kerülnek  figyelembevételre.  Amennyiben  a  Vevő  a  második  (harmadik, negyedik  stb.)  rendelés  leadásakor  jelzi,  úgy  a  Baby-paradise  Kft.  összevonhatja  a rendeléseket  és  ennek  megfelelő  szállítási  díjakat  számíthat  fel.  A  Baby-paradise  Kft.  erre  a jóhiszemű  együttműködés  keretében  törekedni  fog,  azonban  a  megrendelések összevonására  nem  köteles,  így  különösen  nincs  lehetőség  a  már  szállításra  külön-külön feladott  rendelések  utólagos  összevonására.

5.1.10  A  Baby-paradise  Kft.  által  esetlegesen  megadott  szállítási  időpontok  kizárólag indikatívak,  azok  nem  konkrét  dátumot,  időpontot  jelölnek,  hanem  csupán  közelítő becslések  a  Vevő  tájékoztatása  érdekében.  Meghatározott  órára  történő  kiszállítást  a  Babyparadise  Kft.  nem  vállal.

5.1.11  A  Baby-paradise  Kft.  gondoskodik  arról,  hogy  Webáruházban  rendelt  termékeket  a Vevő  legkésőbb  a  szerződés  létrejöttétől  számított  60  (hatvan)  napon  belül  kézhez  vehesse (teljesítési  határidő).

5.1.12  Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

5.2  Fizetés

5.2.1  A  Webáruházban  vásárolt  termékek  vételárát  és  a  kapcsolódó  díjakat  (pl.  szállítási  díj)  a Vevő  legkésőbb  a  rendelt  termékek  átvételekor  köteles  teljes  egészében,  levonások  és visszatartások  nélkül  megfizetni.

5.2.2  Személyes  átvétel  esetén  a  fizetés  lehetséges (a)  banki  átutalással  oly  módon,  hogy  a  teljes  fizetendő  összeg  a  rendelt  termékek átvételének  időpontjában  (vagy  azt  megelőzően)  a  Baby-paradise  Kft.  bankszámláján banki átutalással teljes egészében  jóváírásra  kerüljön,  vagy (b)  készpénzben,  vagy (c) bankkártyával a megrendelés pillanatában (STRIPE bankkártyás rendszerén keresztül), valamint (d)  a  9026  Győr,  Bácsai  út  64.  szám  alatti  üzletben  történő  személyes  átvétel  esetén bankkártyával.

5.2.3  Házhoz  szállítás  esetén  a  fizetés  lehetséges (a)  banki  átutalással,  amely  esetben  a  Baby-paradise  kizárólag  a  teljes  fizetendő  összegnek  a Baby-paradise  Kft.  bankszámláján  történő  jóváírását  követően  köteles  a  terméket  szállításra átadni;  vagy (b)  utánvéttel, (c) futárszolgálatnál bankkártyás szolgáltatás nyújtása esetén bankkártyával, ez utóbbi futárszolgálattól függő és opcionális lehetőség.

5.2.4  A  fentiektől  eltérően,  külföldre  (ideértve  a  más  uniós  tagállamot  is)  történő  szállítás esetén  kizárólag  előre,  banki  átutalással  történő  fizetésre  van  lehetőség.

5.2.5 Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően, amennyiben a fizetés módja "banki előre átutalás",- előlegbekérőt állít ki, melyre hivatkozással az átutalás beazonosíthatóan elindítható,- és a teljesítéssel egyidőben papír alapú, vagy elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott névre és címre. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató számlát állítson ki.

 

6.ÁRAK, ENGEDMÉNYEK, AKCIÓK, KUPONOK

Az Baby-paradise Kft. fenntartja a jogot, hogy a webáruházban szereplő termékek árát előzetes bejelentés nélkül, bármikor megváltoztassa.

6.1. AKCIÓK

A webáruházban szereplő termékekre az eladó a törvényi feltétel szerint értékesítési akciót szervezhet, melynek keretében az akcióban szereplő termékek árát megváltoztathatja, ezek árát csökkentheti.

Az akció időtartama minden esetben a termék leírásában szerepel.

Az akciós termékek mind a normál termékkategóriákban, mind az akciós termékkategóriákban megjelennek.

Eladó fenntartja a jogot, hogy termékek árát akción kívül is megváltoztathassa, ilyen esetben,- amennyiben az ár lefelé módosul, úgy ez árcsökkentés keretében valósul meg, mely lehet időszakos, vagy végleges hatályú,- ezekben az esetekben ennek időtartama nem kerül feltüntetésre.

6.2 ENGEDMÉNYEK

Eladó fenntartja a jogot, hogy vásárlók, vagy ezek bizonyos csoportjai részére egyedi kedvezményeket biztosítson a termékek vételárából. Egyedi vagy csoportos kedvezmények, illetve általános kedvezmények kuponok felhasználásán keresztül biztosíthatók.

6.3 KUPONOK, ÉS AZOK FELHASZNÁLHATÓSÁGA

A Baby-paradise Kft. fenntartja a jogot, hogy Vevő részére kedvezményeket biztosítson a termékek vételárából kuponkód felhasználásával.

Az eladó által biztosított kedvezmények igénybe vétele nem kötelező, annak eldöntése, hogy Vevő fel kívánja használni az eladó által biztosított kedvezményre jogosító Kupont, a Vevő feladata.

Általánosan meghírdetett, adott időszakra vonatkozó kedvezmények mindenki által felhasználhatók. A mindenki számára felhasználható kuponokkal kapcsolatos információk a webáruház kezdő oldalán, jól látható helyen kerülnek feltűntetésre, és megadásra.

Az Eladó fenntartja a jogot egyedi kedvezmények biztosítására.

A kupon használata nem kötelező érvényű.

Az aktuális, és érvényes kuponkedvezmény a termék/termékek vételárából nem kerül automatikusan levonásra.

Amennyiben a vevő élni kíván a kuponkód kedvezmény lehetőségével, úgy a „KUPONKÓD BEVÁLTÁSA” mezőbe írja be az érvényes kuponkódot.

A fizetés fázisban felhasznált kuponkód segítségével érvényesíthetők a kedvezmények, melyek a termék teljes árából kerül levonásra. A kuponkód használatával levont kedvezmény összege a „Részösszeg” alatti „Kupon” mezőben jelenik meg.

 

Amennyiben egy adott termék esetén egy Kuponkód nem használható,- például már érvényes akciós ár miatt,- úgy a kupon használatakor feltűntetésre kerül, hogy a kuponkód ennél a terméknél nem használható.

 

 1. AZ ELÁLLÁS  JOGA  ÉS AZ  ELÁLLÁSI  JOG GYAKORLÁSA

7.1  Az  elállás  joga

7.1.1  A  jelen  pontban  foglalt  jogosultságok  és  kötelezettségek  kizárólag  azon  vevőt  illetik meg illetve  terhelik,  aki: (a)  a  szakmája,  foglalkozása  vagy  üzleti  tevékenysége  körén  kívül  eljáró  természetes  személy, és (b)  a  Webáruházban  aki  árut  vesz,  rendel,  kap,  használ,  igénybe  vesz,  valamint  az  áruval kapcsolatos  kereskedelmi  kommunikáció,  ajánlat  címzettje  („fogyasztó”).

7.1.2 A  Webáruházban  a  Baby-paradise  Kft.  kizárólag  termékeket  értékesít,  szolgáltatásokat nem.  A fogyasztó  a  termék  adásvételére  irányuló  szerződés  esetén  jogosult (a)  a  terméknek, (b)  több  termék  szolgáltatásakor  az  utoljára  szolgáltatott  terméknek, a  fogyasztó  vagy  az  általa  megjelölt,  a  fuvarozótól  eltérő  harmadik  személy  általi  átvételének napjától  számított  tizennégy  (14)  naptári  napon  belül  a  szerződéstől  indokolás  nélkül  elállni.

7.1.3  A  fogyasztó  a  szerződés  megkötésének  a  napja  és  a  termék  átvételének  napja  közötti időszakban  is  jogosult  elállási  jogát  gyakorolni.

7.1.4  A  fogyasztót  nem  illeti  meg  az  elállási  jog (a)  lezárt  csomagolású  hang-,  illetve  képfelvétel,  valamint  számítógépes  szoftver példányának  adásvétele  tekintetében,  ha  az  átadást  követően  a  fogyasztó  a  csomagolást felbontotta; (b)  olyan  nem  előre  gyártott  termék  esetében,  amelyet  a  fogyasztó  utasítása  alapján  vagy kifejezett  kérésére  állítottak  elő,  vagy  olyan  termék  esetében,  amelyet  egyértelműen  a fogyasztó  személyére  szabtak;  továbbá (c)  romlandó  vagy  minőségét  rövid  ideig  megőrző  termék  tekintetében; (d)  olyan  zárt  csomagolású  termék  tekintetében,  amely  egészségvédelmi  vagy  higiéniai okokból  az  átadást  követő  felbontása  után  nem  küldhető  vissza; (e)  olyan  termék  tekintetében,  amely  jellegénél  fogva  az  átadást  követően elválaszthatatlanul  vegyül  más  termékkel; (f)  lezárt  csomagolású  hang-,  illetve  képfelvétel,  valamint  számítógépes  szoftver  példányának adásvétele  tekintetében,  ha  az  átadást  követően  a  fogyasztó  a  csomagolást  felbontotta; (g)  hírlap,  folyóirat  és  időszaki  lap  tekintetében,  az  előfizetéses  szerződések  kivételével;  és (h)  mindazon  egyéb  esetekben,  amelyekben  a  vonatkozó  jogszabály  (45/2014.  (II.  26.)  Korm. rendelet)  előírásai  szerint  nem  illeti  meg  elállási  jog  a  fogyasztót.

 

7.2  Az  elállási  jog  gyakorlása  és  következményei

7.2.1 Ha  a  fogyasztó  élni  kíván  a  fent  meghatározott  elállási  jogával,  elállási  szándékát tartalmazó  egyértelmű  nyilatkozatot  köteles  eljuttatni  postán,  telefaxon  vagy  elektronikus úton  küldött  levél  útján,  a  jelen  ÁSzF  1.  pontjában  feltüntetett  elérhetőségek  valamelyikén  a Baby-paradise  részére.  Az  elállási  szándékot  tartalmazó  nyilatkozat  lehet  az  Elállási Mintanyilatkozat  oldalról  letölthető  mintanyilatkozat,  vagy  bármely  más  olyan  nyilatkozat, amellyel  a  fogyasztó  valamely  konkrét  rendeléstől  egyértelmű  nyilatkozattal  eláll.

7.2.2  Ha  a  fogyasztó  a  6.1.2  pontban  megjelölt  határidő  lejárta  előtt  elküldi  elállási nyilatkozatát  a  Baby-paradise  részére,  úgy  a  fogyasztó  határidőben  gyakorolta  az  elállási jogát.

7.2.3  A  fogyasztót  terheli  annak  bizonyítása,  hogy  elállási  jogát  a  jelen  pontban meghatározott  rendelkezéseknek  megfelelően  gyakorolta.

7.2.4  A  Baby-paradise  a  fogyasztó  elállási  nyilatkozatának  megérkezését  e-mailben haladéktalanul  visszaigazolja  a  fogyasztó  felé.

7.2.5  A  fogyasztó  köteles  elállás  esetén  a  megrendelt  terméket  a  Baby-paradise  Kft.  1. pontban  feltüntetett,  9030,  Győr,  Csikostó  u.  1/E,  vagy  9026  Győr,  Bácsai  u.  64.  szám  alatti címére  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  legkésőbb  elállási  nyilatkozatának  közlésétől számított  14  (tizennégy)  napon  belül  hiánytalanul  visszajuttatni.  A  határidő  betartottnak minősül,  ha  a  fogyasztó  a  14  napos  határidő  letelte  előtt  elküldi  (postára  adja  vagy  az  általa megrendelt  futárnak  átadja)  a  terméket.

7.2.6  A  termék  visszaküldésének  közvetlen  költsége  a  fogyasztót  terheli,  a  Baby-paradise Kft.-nek  ennek  megfelelően  az  utánvéttel  visszaküldött  csomagot  nem  áll  módjában  átvenni. Az  elállás  kapcsán  a  termék  visszaküldésének  költségén  kívül  a  fogyasztót  más  költség  nem terheli.

7.2.7  Ha  a  fogyasztó  eláll  a  szerződéstől,  haladéktalanul,  de  legkésőbb  a  fogyasztó  elállási nyilatkozatának  kézhezvételétől  számított  14  (tizennégy)  napon  belül  a  Baby-paradise  Kft. visszatéríti  a  fogyasztó  által  teljesített  valamennyi  ellenszolgáltatást,  ideértve  a  fuvarozási (kiszállításért  fizetett)  költséget  is,  kivéve  azokat  a  többletköltségeket,  amelyek  amiatt merültek  fel,  hogy  fogyasztó  a  Baby-paradise  által  felkínált,  legolcsóbb  szokásos  fuvarozási módtól  eltérő  fuvarozási  módot  választott.

7.2.8  A  Baby-paradise  Kft.  jogosult  a  visszatérítést  mindaddig  visszatartani,  amíg  vissza  nem kapta  a  terméket,  vagy  a  fogyasztó  nem  igazolta  hitelt  érdemlően,  hogy  azt  visszaküldte:  a kettő  közül  a  Baby-paradise  a  korábbi  időpontot  veszi  figyelembe.

7.2.9  A  pénz  visszatérítése  során  a  Baby-paradise  Kft.  az  eredeti  ügylet  során  alkalmazott fizetési  móddal  egyező  fizetési  módot  alkalmaz,  kivéve,  ha  fogyasztó  más  fizetési  mód igénybevételéhez  kifejezetten  a  hozzájárulását  adja;  e  visszatérítési  mód  alkalmazásából kifolyólag  fogyasztót  semmilyen  többletköltség  nem  terheli.

7.2.10  A  fogyasztó  kizárólag  akkor  vonható  felelősségre  a  termékben  bekövetkezett értékcsökkenésért,  ha  az  a  termék  jellegének,  tulajdonságainak  megállapításához  szükséges használatot  meghaladó  használat  miatt  következett  be.  Ebben  az  esetben  a  Baby-paradise Kft.  követelheti  a  szükséges  használatot  meghaladó  használatból  eredő  értékcsökkenés megtérítését.

7.2.11 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

7.2.12. A vásárló elállás esetén visszaküldés helyett a webáruház üzlethelyiségében is visszaadhatja a terméket,- amennyiben a webáruház ilyet fenntart, vagy üzemeltet,mely átvételt a webáruház köteles írásban igazolni.

 

 1. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

8.1  A  jelen  pont  határozza  meg  a  Baby-paradise  Kft.  jótállási  és  szavatossági  kötelezettségeinek terjedelmét. További  információt  a  kellékszavatosságról,  a termékszavatosságról  és  a  jótállásról  szóló  tájékoztatóban  talál.

 

8.2  Kötelező  jótállás

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekori,- vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt - feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

Amennyiben a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó a fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti; a jótállásra kötelezett nevét és címét; a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást; azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és a jótállás feltételeit. A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

8.2.1 Hibás teljesítés

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Az új Ptk. tartalmazza a „hibás teljesítési vélelem” fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 12 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez azt jelenti, hogy 12 hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

Az áru adásvételére irányuló szerződés esetén a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven (12 hónap) belül felismerésre került, ebben az esetben az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, vagy a hiba szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, amennyiben az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és ez a fogyasztó rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

8.2.2 A Baby-paradise Kft-t az értékesített termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv a 151/2003. Korm. rendelet, 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet, a  373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet, és a 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendeletet alapján a termékek ott meghatározott körére jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a Baby-paradise  a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.2.3 A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a vevő részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

8.2.4 Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm.rendelet és a 270/2020. (VI. 12.) Korm.rendelet, valamint a  93/2024. (IV. 23.) Korm. rendeletet, mely mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály 2 éves kötelező jótállási időtartalmat 10.000,- Ft és 250.000,- Ft eladási ár között, 3 éves kötelező jótállási időtartalmat pedig 250.000,-Ft eladás ár felett ír elő. ( 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendeletet).

8.2.5 Jótállás esetén a Vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az alábbi, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

8.2.6 A vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosságról szóló pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.2.7 Nem vonatkozik a jótállás az alábbi esetekre:- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),- ha a hiba káresemény következménye (elemi kár, természeti csapás, rongálás),- ha a terméken a vevő (vagy idegen) átalakítást (szakszerűtlen javítást) végzett, - ha a károsodás nem rendeltetésszerű használat következménye (a használati-kezelési utasításban előírtaktól eltérő szakszerűtlen összeszerelés, helytelen használat, helytelen tárolás, szakszerűtlen tisztítás stb.),- a jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyet a vásárló már a vásárláskor ismert, és amelyekre a vásárló árengedményt kapott.

8.2.8 A vásárló jótállásra vonatkozó jogai és kötelezettségei: Jótállás keretébe tartózó hiba esetén a fogyasztó

- a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három (3) munkanapon belül érvényesítheti csereigényét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

- a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három (3) munkanapon túl elsősorban – választása szerint – kijavítást, kicserélést, árleszállítást, vagy vételár-visszatérítési igényt (ún. elállást) követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, kicserélést, árleszállítást vagy elállást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A harmadik javítást követő ismételt meghibásodás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye, - a termék jellegéhez köthető kötelező jótállási időtartamtól függetlenül - a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Fontos szabály, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a fogyasztó a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

 

8.2.9 A jótállási igény bejelentése

A jogosult, a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, köteles kifogását a vállalkozással közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt fogyasztói kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. Amennyiben a közléssel indokolatlanul késlekedik, az ebből eredő károk megtérítésére kötelezhető. A bejelentés a vásárlás helyén, a vállalkozás telephelyén, illetve a feltüntetett szervizben történhet.

A szavatosságra, jótállásra vonatkozó hatályos jogszabályok: 151/2003 (IX.22) Korm. rendelet, 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, 2013.V. tv. (új Ptk.), 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, 1997. CLV. tv. (Fogyasztóvédelmi tv.), 2012. LV. tv. (Fgytv. módosítása), 2023. évi XX. törvény (Módosító törvény), 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendeletet.

Fogyasztói jogvita esetén (ha a fogyasztó nem ért egyet a vállalkozással) a fogyasztó a megyei (illetve fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. A vásárolt termékre a jótállási idő eltelte után szavatossági kötelezettség a vételtől számított 2 évig áll fent.

 

8.3 Önkéntes jótállás (Szerződéses jótállás)

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekori,- vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt - feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

Amennyiben a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. (további részletek 7.2  Kötelező  jótállás és 7.2.1.Hibás teljesítés pontban)

A gyártó a fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.

A vevő a jótállási igényt a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti.

8.3.1 A Baby-paradise nem köteles önkéntes jótállást vállalni, azt szabad döntése alapján vállalja vagy nem vállalja egy adott termékre. Amennyiben a Baby-paradise az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Webáruházban, az adott termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást vállal, amely, - amennyiben jogszabály kötelező jótállási időt ír elő, - az előírt időtartamnál hosszabb is lehet.

8.3.2 A Baby-paradise az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék vevő általi átvételekor adott jótállási jegyen (garanciajegyen) szereplő adatok útján közli.

8.3.3 A Baby-paradise az önkéntes jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.3.4 Jótállás esetén a vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az alábbi, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

8.3.5 A vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosságról szóló pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

8.4  Kellékszavatosság

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

Amennyiben a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. (további részletek 7.2  Kötelező  jótállás és 7.2.1.Hibás teljesítés pontban)

8.4.1 A vevő a Baby-paradise hibás teljesítése esetén a Baby-paradise Kft-vel szemben közvetlenül kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igény azokért a termékhibákért érvényesíthető, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

8.4.2 Fogyasztói szerződés esetén a vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vevő érvényesíteni már nem tudja.

8.4.3 Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.4.4 A vevőt – választása szerint – négyféle szavatossági jog illeti meg, kérhet kijavítást vagy kicserélést, árleszállítást, vagy vételár-visszatérítési igényt (ún. elállást).

Amennyiben az ezek közül az első kettő (kijavítás vagy kicserélés) vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Baby-paradise számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, vagy a kijavítást vagy a kicserélést a vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Baby-paradise költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.4.5 A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Baby-paradise adott okot.

8.4.6 A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Baby-paradise Kft-vel.

8.4.7 A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket a Baby-paradise-tól vásárolta (a számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Baby-paradise csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vevő részére történő átadást követően keletkezett.

8.4.8. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

8.4.9. Amennyiben a Baby-paradise bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.4.10 Ha a vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

8.5 Termékszavatosság

8.5.1 A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.5.2 A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.5.3 A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.5.4 Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

8.5.5 Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.5.6  Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

8.5.7 A fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog (termék) gyártójával vagy a forgalmazójával (azaz a Baby-paradise Kft-vel) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

8.5.8 A gyártó, illetve a Baby-paradise kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

(a)             a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

(b)             a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

(c)             a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.5.9 A gyártónak, illetve a Baby-paradise-nek a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.5.10 A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

 1. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A fogyasztó a termékkel, vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 20 2212852

Internet cím: https://www.baby-paradise.hu/

E-mail: info@baby-paradise.hu

9.1 A fogyasztó szóban,vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

9.2 A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. 

9.3 Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

9.4 A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

9.5 A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

9.6 A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

9.7 Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

(a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok

(b) Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

9.8 Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

9.9 A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési, vagy online kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

9.10 Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

9.11 A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

9.12 A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

9.13 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 2024.01.01-től a békeltető testületek kötelezést tartalmazó, végrehajtható határozatot is hozhatnak (lásd 9.16. pont). A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

9.14 A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

9.15 A kérelemnek tartalmaznia kell

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

a testület döntésére irányuló indítványt,

a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

9.16. Fogyasztói panaszkezelés és jogviták, illetve a Békéltető testületek működése a 2023. évi XX. törvény (Módosító törvény) rendelkezési alapján.

Fenti törvény módosító rendelkezései 2024. január 1. napjától hatályosak.

A Fogyasztóvédelmi törvény új békéltető testületi rendszert alakított ki a vitarendezési lehetőségek rugalmasabbá és hatékonyabbá tétele érdekében.

E tekintetben a békéltető testületek a jövőben a vállalkozások kifejezett alávetési nyilatkozata nélkül is kötelezést tartalmazó, végrehajtható határozatot hozhatnak az adott vállalkozással szemben, ha a fogyasztó kérelme megalapozott és az érvényesíteni kívánt igény nem haladja meg a 200.000,- összeget.

Amennyiben a vállalkozás a békéltető testület kötelezést tartalmazó határozatát a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a békéltető testület határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását!

A békéltető testületek online járnak el, melyen a vállalkozás köteles részt venni, és személyes meghallgatást csak a fogyasztó kérelmére tartanak. A vállalkozásoknak biztosítaniuk kell online részvételüket a meghallgatásokon, amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy a  fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki.

Kötelezést tartalmazó határozat esetén az eljárás költségei is teljes mértékben a vállalkozást terhelik, míg a fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek saját költségeiket viselik, azaz a fogyasztónak semmilyen körülmények között nem kell megtérítenie a vállalkozás költségeit.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A Békéltető testületek neve és elérhetősége, és Illetékességi területe itt elérhető:

https://bekeltetes.hu/

 A FELELŐSSÉG  SZABÁLYAI,  A  FELELŐSSÉG  KORLÁTOZÁSA  ÉS  KIZÁRÁSA

10.1  Webáruházban  található  információk  jóhiszeműen  kerültek  felhelyezésre,  azonban  azok kizárólag  tájékoztató  célt  szolgálnak.  Az  információk  pontosságáért,  teljességéért  a  Baby-paradise  Kft.  nem  vállal  felelősséget.

10.2  A  vevő  a  Webáruházat  kizárólag  a  saját  kockázatára  használhatja,  és  elfogadja,  hogy  a Baby-paradise  Kft.  nem  vállal  felelősséget  a  használat  során  felmerülő  vagyoni  és  nem vagyoni  károkért  a  szándékosan,  vagy  bűncselekménnyel  okozott,  továbbá  az  életet,  testi épséget,  egészséget  megkárosító  szerződésszegésért  való  felelősségen  túlmenően.

10.3  A  Baby-paradise  Kft.  semmilyen  formában  nem  vállal  felelősséget  a  vevő  által  hibásan megadott  adatokból  eredendő  hibás  teljesítésért.  Az  ebből  eredő  kára  megtérítését  a  Baby-paradise  Kft.  azonban  követelheti  a  hibás  adatot  megadó  vevőtől.

10.4  A  Webáruház  oldalai  olyan  kapcsolódási  pontokat  (linkeket)  tartalmazhatnak,  amely  más szolgáltatók  oldalaira  vezet.  Ezen  szolgáltatók  adatvédelmi  gyakorlatáért  és  más tevékenységéért  a  Baby-paradise  Kft.  nem  vállal  felelősséget.

10.5  A  Baby-paradise  Kft.  emellett  kizár  minden  felelősséget  a  Webáruház  használói  által tanúsított  magatartásért.  Minden  vevő  teljes  mértékben  és  kizárólagosan  felelős  saját magatartásáért.  A  Baby-paradise  Kft.  az  erre  vonatkozó  megkeresés  esetén  a  jogszabályban meghatározottak  szerint  együttműködik  az  eljáró  hatóságokkal  a  jogsértések  felderítése végett.

10.6  A  Webáruházban  való  vásárlás  feltételezi  a  vevő  részéről  az  Internet  lehetőségeinek  és korlátainak  ismeretét  és  elfogadását,  különös  tekintettel  a  technikai  teljesítményekre  és  a felmerülő  hibákra.  Ennek  megfelelően  a  Baby-paradise  Kft.  semmilyen  módon  nem  felelős  az alább  felsorolt  eseményekkel  összefüggésben  bekövetkezett  károk  miatt,  függetlenül  attól, hogy  az  alábbi  események  mely  okból  következtek  be: (a)  Az  Interneten  küldött  és  /  vagy  fogadott  bármilyen  adat  hibája,  az  adatkapcsolat megszakadása  vagy  egyéb  adathiba. (b)  Bármilyen  működési  hiba  az  internetes  hálózatban,  ami  megakadályozza  a  Webáruház akadálytalan  működését  és  a  vásárlást. (c)  Bármilyen  meghibásodás,  bármely  vételi  eszközben  a  kommunikációs  vonalakon. (d)  Bármely  levél  -  függetlenül  attól  hogy  papír,  vagy  elektronikus  formában  érkezett  -,  és különösen  bármilyen  adat  elvesztése. 13 (e)  Bármely  szoftver  (ideértve  a  Webáruház  honlapját  is)  hibás  működése. (f)  Bármilyen  programhiba,  abnormális  esemény  vagy  technikai  hiba. (g)  Bármely  olyan  tartalom,  amelyet  a  Webáruházon  nem  a  Baby-paradise  Kft.,  hanem valamely  más  személy  helyezett  el  (pl.  kommentek,  hozzászólások).

10.7  A  Baby-paradise  Kft.  nem  felelős  a  vevő  semmilyen  közvetett  vagy  következményi káráért,  ideértve  az  elmaradt  hasznot  is.

10.8  A  Baby-paradise  Kft.  semmilyen  módon  nem  felelős  a  vevő  számítógépén  vagy informatikai  berendezésében  keletkezett  kárért,  ideértve  az  adatlopást,  adatvesztést, vírusokat,  trójai  programokat  vagy  bármilyen  egyéb  kártékony  kódot  és  az  ezek  által  okozott kárt  is.

10.9  A  Baby-paradise  Kft.  vis  maior  esetén  mindennemű  felelősség  alól  mentesül.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK, ADATBIZTONSÁG,  ADATELLENŐRZÉS

11.1  A  résztvevők  személyes  adatainak  kezelése  a  hatályos  adatvédelmi  szabályok  szerint történik.  Bővebb  információ  az  adatvédelmi  szabályzatban  található.  A  vevő  a  jelen  ÁSzF elfogadásával  hozzájárul  személyes  adatainak  az  adatvédelmi  szabályzatban  foglaltak  szerinti kezeléséhez.

11.2  A  Webáruház  Apache/PHP/MySQL  alapokon  működő  információs  rendszer,  biztonsági foka  megfelelő,  használata  nem  jelent  kockázatot.  Ettől  függetlenül,  a  Baby-paradise  Kft. javasolja,  hogy  minden  vevő  tegyen  meg  bizonyos  alapvető,  legalább  az  alábbi óvintézkedéseket:  használjon  vírus  és  spyware  védelmi  szoftvereket  friss  adatbázissal, telepítse  az  operációs  rendszer  és  a  böngészőprogram  biztonsági  frissítéseit.

11.3  A  Webáruházban  való  vásárlás  feltételezi  a  vevő  részéről  az  Internet  technikai  és  műszaki korlátainak  ismeretét  és  a  technológiával  együtt  járó  hibalehetőségek  elfogadását.

11.4  Az  Internet  globális  jellegére  tekintettel  a  vevő  elfogadja  és  tudomásul  veszi,  hogy  a Webáruház  használata  során  a  vonatkozó  nemzeti  jogszabályok  rendelkezéseit  is  figyelembe véve  köteles  eljárni.  Amennyiben  a  Webáruház  használatával  összefüggő  bármely tevékenység  a  vevő  államának  joga  szerint  nem  megengedett,  a  használatért  kizárólag  a vevőt  terheli  a  felelősség.

11.5  A  vevő  által  a  Webáruház  használata  során  esetlegesen  elérhetővé  tett  tartalmat  a  Baby-paradise  Kft.  jogosult,  de  nem  köteles  ellenőrizni,  és  a  közzétett  tartalmak  tekintetében  a Baby-paradise  Kft.  jogosult,  de  nem  köteles  jogellenes  tevékenység  folytatására  utaló  jeleket keresni.

11.6  Amennyiben  a  vevő  a  Webáruház  valamely  oldalán  kifogásolható  tartalmat  észlel,  köteles azt  haladéktalanul  jelezni  a  Baby-paradise  Kft.  részére.  Amennyiben  a  Baby-paradise  Kft. jóhiszemű  eljárása  során  a  jelzést  megalapozottnak  találja,  jogosult  az  információ haladéktalan  törlésére  vagy  annak  módosítására.

 

 1. MÓDOSÍTÁS

12.1  A  Baby-paradise  bármikor  szabadon  módosíthatja  a  jelen  általános  szerződési feltételeket  és  a  vásárlás  egyéb  feltételeit,  illetve  szabályait,  ideértve  a  Webáruház  honlapját is,  bárminemű  értesítési  vagy  egyéb  kötelezettség  nélkül.

12.2  Bármely  módosítás  abban  az  időpontban  lép  hatályba,  amikor  a  módosítás  közzétételre kerül  a  Webáruház  honlapjára.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezen  ÁSZF  rendelkezései  2022.  január  01-től  érvényesek.  A  szerződéskötés  nyelve: magyar.  Az  Eladó  az  ÁSZF  változásának  jogát  fenntartja.  A  módosításokat  a  weboldalon közzéteszi.  A  jelen  ÁSZF-ben  nem  szabályozott  kérdésekre  a  magyar  jog  az  irányadó,  különös tekintettel  a  Ptk.  XVI.  Fejezete,  és  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi  CVIII. törvény.    

 

 1. INFORMÁCIÓK

1)  Panaszkezelés: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0790/2573/3970/files/Panaszkezeles_00cf6a5c-9fc8-4643-af15-68f469dceff8.pdf?v=1699974154  

2)  ÁSZF  letöltése  pdf  formátumban: 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0811/8996/2070/files/Altalanos_szerzodesi_feltetelek_Baby-paradise_20240601_2v.pdf?v=1718103495

3) Elállási  jogról  szóló  tájékoztató  letöltése  pdf  formátumban: 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0790/2573/3970/files/Elallasi_jogrol_szolo_tajekoztato.pdf?v=16998121344

4) Elállási  nyilatkozat  minta  letöltése  pdf  formátumban:   https://cdn.shopify.com/s/files/1/0790/2573/3970/files/Elallasi_nyilatkozat.pdf?v=1699809241

5)   Szavatosságról és Jótállásról szóló Mintatájékozató letöltése  pdf  formátumban:  formátumban:  https://cdn.shopify.com/s/files/1/0811/8996/2070/files/A_kellekszavatossagrol_a_termekszavatossagrol_es_a_jotallasrol_szolo_mintatajekoztato.doc?v=1718103503

6)  Békéltető  testületek  elérhetőségei:  https://cdn.shopify.com/s/files/1/0811/8996/2070/files/Bekelteto_testuletek_elerhetosegei.pdf?v=1718103499

7)  Az  Európai  Bizottság  által  működtetett  online  vitarendezési  fórum  honlapja: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 

Győr,  2023.  november 14.  Baby-paradise  Kft.

Fizetési módok

 • Bankkártya
 • Készpénz

© 2024, BABY-PARADISE | Bababolt és webshop Szolgáltató: Shopify